Zbigniew Michalski - Dyrektor szkoły – nauczyciel historii

Elżbieta Ignatowska – Wicedyrektor - nauczycielka matematyki

Ewa Barczewska – Wicedyrektor - logopeda

 

 

Robert Biliński - nauczyciel chemii 

Dariusz Budzik -  nauczyciel języka angielskiego

Leszek Czerw -  nauczyciel informatyki

Zdzisław Domagalski -  nauczyciel historii

Krzysztof Dziuba -  nauczyciel wychowania fizycznego

Elżbieta Grabsztunowicz –nauczycielka matematyki

Anna Gryca- Nowak - bibliotekarz

Ewa Herbik – nauczycielka przyrody

Elżbieta Janik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Izabela Juchno nauczycielka wychowania fizycznego

Mirosława Kamińska - nauczycielka języka polskiego i historii

Elżbieta Kasperska - nauczycielka religii

Eulalia Konwa - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Beata Kozubska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Dominika Krzystek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Lewkowicz-Dziuba -   nauczycielka j. polskiego

Teresa Makowiak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Malicka-Kurzak - pedagog szkolny

Maria Małycha - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Marach – wychowawca świetlicy

Monika Milczyńska – nauczycielka języka niemieckiego

Beata Molenda -  nauczycielka j. polskiego

Sławomir Molenda – nauczyciel matematyki

Hanna Nowacka - nauczycielka j. angielskiego i plastyki

Grażyna Omieczyńska – nauczycielka wychowania fizycznego

Mateusz Pobihuszka - nauczyciel religii

Monika Pokorska -  nauczycielka j. niemieckiego

Elżbieta Pietek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Polaszyk-Czerw - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

Anna Ptak  – nauczycielka techniki

Jerzy Radkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego

Mirosława Radkiewicz -  nauczycielka biologii

Małgorzata Rajewska - nauczycielka wychowania fizycznego

Małgorzata Szadkowska -  pedagog szkolny

Anna Szczeszek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Maja Wasilewska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Andrzej Kamiński – nauczyciel religii

Alina Radom -  nauczyciel - bibliotekarz

Kazimierz Szepelawy – nauczyciel informatyki

Janina Szymczak – nauczycielka matematyki

Rafał Urbanowicz – nauczyciel muzyki

Monika Nowicka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Wróblewska – nauczycielka j. polskiego i historii

Halina Włosek – wychowawca świetlicy

Beata Ziarek – nauczycielka języka polskiego

Barbara Żok - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Poniedziałek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Anna Dulat -  nauczycielka j. angielskiego

Alicja Chełska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej