9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kargowej bardzo aktywnie współpracuje z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Od dziewięciu lat uczniowie klas III uczestniczą w programie edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratować, którego głównym celem jest nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych.

Co roku szkoła składa zamówienia do Fundacji i otrzymuje materiały edukacyjne dla każdego ucznia w postaci broszur, atrapy telefonów oraz inne tablice demonstracyjne, podręczniki dla nauczycieli, wymienia uszkodzone fantomy.

W tym roku szkolnym kolejnym przejawem

...

10.03.2016 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Skoku Wzwyż, zorganizowane przez panią Grażynę Omieczyńską we współpracy z panami Jerzym Radkiewiczem i Jerzym Dziubą. Startowało w nich 62 zawodników: 29 dziewcząt i 33 chłopców, reprezentujących klasy IV, V i VI. Otwarcia zawodów dokonał pan dyrektor Zbigniew Michalski.

IMG 13603 lutego 2016 r. uczniowie klas trzecich odwiedzili Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Pierwsze kroki skierowali do Centrum Przyrodniczego - nowoczesnej placówki edukacyjnej, która bawi ucząc i uczy bawiąc. Atrakcji tam nie brakowało! Na stanowiskach interaktywnych dzieci mogły dokonać różnych doświadczeń z dziedziny fizyki, biologii, nauki o człowieku i nauki o Ziemi.

Następnie udały się do Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki, gdzie mogły się dowiedzieć, ile ważą na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza oraz kim był Johannes Kepler. Mogły się poczuć, jak

...

P14000897 lutego 2016 r. do naszej szkoły przyjechali harcerze z Wielichowa pod opieką p. Pawła Michalskiego i uczniowie LO im. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku wraz z dyrektorem p. Mirosławem Zelisko.

Wspólnie z uczniami klasy IVa i VIb uczestniczyli w grze miejskiej zorganizowanej z okazji 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kargowej. Młodzież poznawała miejsca, w których walczyli powstańcy i zdarzenia związane z nimi. Kolejnym zadaniem uczniów było znalezienie na terenie szkoły "skarbu powstańców". Drużyna, która go odkryła podzieliła się nim z pozostałymi,  były to czekoladowe złote monety.

...

praca14 lutego uczniowie klas VI: Wiktoria Kaczmarek, Dominika Karacz i Karol Brudło uczestniczyli w debacie „Warto angażować się w samorząd lokalny” w ramach projektu „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Uczestniczyli w niej również uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie i szkół świebodzińskich. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: radny województwa lubuskiego Zbigniew Kołodziej, przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie

...