Królem muzycznej lekcji w tym miesiącu była gitara. Dzięki muzykom uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą tego instrumentu.

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekę nad nim sprawują: pani Małgorzata Malicka-Kurzak oraz pan Andrzej Kamiński. W tym roku szkolnym członkowie SKW przeprowadzili dwie akcje charytatywne: "Pola Nadziei" i "Kup pan szczotkę".

23 października 2017 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji XVII Dnia Papieskiego, którego hasło to „Idźmy naprzód z nadzieją”. Uczniowie z klasy V a pod kierunkiem państwa Mirosławy i Andrzeja Kamińskich przygotowali  krótki program słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną.

W tym roku szkolnym jednym z priorytetów jest znajomość naszego hymnu narodowego. Uczniowie uczyli się go na lekcjach muzyki, omawiali na lekcjach języka polskiego i historii, rozmawiali na godzinach wychowawczych.

Niedawno obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Aby zainteresować uczniów klas szóstych sylwetkami świętych, poproszono ich, aby wybrali sobie postać i zebrali o niej jak najwięcej informacji. Następnie te wiadomości zostały zaprezentowane w formie plakatów.