seventy 2Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia, ale przygotowania do nich znacznie wcześniej. Uczniowie ozdobili Jubilatkę kilkudziesięcioma siedemdziesiątkami – były to prace plastyczne wykonane różnymi technikami pod kierunkiem pani Elżbiety Janik. W formie literackiej i plastycznej dzieci wyrażały też swoje odczucia na temat: „Szkoła – miejsce, które lubię”. Najbardziej udane dzieła wyeksponowano na gazetkach na terenie całej szkoły. Nauczyciele obecnie pracujący oraz emerytowani: byli dyrektorzy szkoły pani  Brygida Wróblewska i pan Janusz Baszyński, przy ogromnym zaangażowaniu pracowników obsługi, przygotowali wystawy starych kronik, fotografii, dyplomów, pomocy dydaktycznych i pamiątek, objęte wspólnym hasłem „70 lat Szkoły Podstawowej w Kargowej”. Mogliśmy je oglądać na łączniku, sali gimnastycznej, korytarzu budynku C. Wydano też „Gazetę Jubileuszową”. Dzięki dekoracyjnym zasłonom oraz obszernej scenie – projekt i wykonanie: pani Marlena Żachowska-Jaskulska, pani Katarzyna Majdan i pani Elżbieta Janik – sala gimnastyczna przeobraziła się w piękną aulę dla ponad 300 widzów. W klasach na parterze budynku C nauczycielki klas I – III urządziły „kawiarenki” dla gości.

Kalendarz szkolny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konkursy szkolne

Dokumenty

Archiwum

Warto przeczytać

Festyn Ekologiczny

27 września 2018 r. uczniowie klas I-III i oddziałów zerowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej uczestniczyli w Festynie Ekologicznym pod hasłem "Śmieci segregujemy – zdrowo żyjemy". Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów i ich rodziców w zakresie postępowania z odpadami.

Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej po remoncie. W wydarzeniu wzięli udział: pan burmistrz Jerzy Fabiś, zastępca burmistrza pani Marta Paron, przewodnicząca Rady Miejskiej pani Henryka Kamińczak, wykonawcy remontu: panowie Wiesław Borkowski i Sławomir Kleniewski, przedstawiciele Policji oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszenie przyjął również starosta powiatu zielonogórskiego pan Dariusz Wróblewski.

Dzień Języków Obcych w obiektywie aparatu pana Jerzego Radkiewicza

Dzień Języków Obcych

Galeria zdjęć z powitania wiosny- korowód, kukły wiosny i inne atrakcje ....

Powitanie wiosny- 2017

Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia...

Jubileusz 70-lecia szkoły