6 czerwca 2017 roku działające na terenie gminy Kargowa: szkoła podstawowa, gimnazjum i wojnowski zespół szkół specjalnych uczestniczyły w Festynie Ekologicznym pod hasłem "Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz". Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami.

Zakrojona na szeroką skalę impreza zorganizowana została dzięki pozyskaniu przez naszą gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły, wielu organizacji i instytucji. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Ewa Herbik.

Działania poprzedzające główną imprezę odbywały się na terenie Gimnazjum w Kargowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej. Były to konkursy: fotograficzny "Ekologia w naszym środowisku" i plastyczny "Segregacja śmieci - jestem na tak", zorganizowane przez panie: Mirosławę Radkiewicz i Beatę Gasperowicz przy współpracy z panem Leszkiem Czerwem i panią Hanną Nowacką; wspólne działania - pod kierunkiem pań: Teresy Makowiak i Dominiki Krzystek - dzieci i rodziców oddziałów przedszkolnych pod hasłem "Eko-zabawki"; konkurs plastyczny "Czyste wody - zdrowe ryby" zorganizowany dla klas I - III przez panią Marię Małychę. Z sukcesem przeprowadzono też zbiórkę makulatury (2,5 tony), elektrozłomu i zużytych baterii (1,3 tony), w której zorganizowaniu bardzo pomogli członkowie kółka przyrodniczego prowadzonego przez panią Ewę Herbik.

Zanim rozpoczął się Eko-apel na boisku szkoły podstawowej, przedszkolacy i uczniowie wszystkich szkół wzięli udział w licznych rozgrywkach, konkursach, zabawach i prelekcjach. Przedszkolacy z grup Jerzyki i Motylki pod opieką pań: Ewy Gwóźdź, Joanny Konopackiej i Beaty Wilczyńskiej poprzez zabawy ruchowe „Segregujemy śmieci”, „Sprzątamy las”, uczyły się dbać o czystość środowiska. Dzieci z oddziałów „0”, uczestnicząc w  warsztatach „Jak zrobić coś z niczego – czyli recyklingowy zawrót głowy”, wykonały pod okiem pań: Urszuli Kaczmarek, Dominiki Krzystek, Teresy Makowiak i Anny Szczeszek piękne prace z odpadów. Ich wytwory można podziwiać na wystawach przy salach zerówek. Uczniowie klas I i II rywalizowali w potyczkach sportowych, które prowadziła pani Eulalia Konwa. Klasy I - III uczestniczyły w konkursie plastycznym "Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz" zorganizowanym przez panie: Elżbietę Janik i Maję Wasilewską. Podczas zorganizowanych przez panią Elżbietę Pietek konkursów i zabaw pod hasłem ”Ekologiczne potyczki wiedzowe” dla uczniów klas III był czas na zdrową rywalizację. Prelekcje „Segregacja odpadów” i warsztaty „Kreatywne wykorzystanie odpadów” oraz konkurs z użyciem koła fortuny dla klas IV, V i VI przeprowadziła Spółka z o.o. Abrys. Uczniowie tych klas wzięli też udział w opracowanym przez panią Elżbietę Janik przy współpracy Janiny Szymczak konkursie plastycznym malowanym farbami – „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”. Prace plastyczne w bardzo dużych formatach są eksponowane na szkolnym łączniku.

Równolegle z zajęciami w szkole podstawowej odbywał się Eko-festyn w gimnazjum. Gimnazjaliści uczestniczyli w wiedzowych potyczkach ekologicznych przygotowanych przez panie: Mirosławę Radkiewicz i Beatę Gasperowicz, wysłuchali też prelekcji pana leśniczego Dariusza Szadkowskiego „Pożary niszczą lasy”. Przed południem w barwnym korowodzie wraz z nauczycielami wyruszyli w stronę szkoły podstawowej. Po drodze przyłączyli się do nich włodarze naszego miasta wraz z zaproszonymi gośćmi.

Eko-apel, prowadzony przez dwie uczennice klasy V b - Patrycję Szelę i Karolinę Karacz, rozpoczęła piosenka przewodnia pt. "Segreguj śmieci", którą napisała gimnazjalistka Gabriela Pietruszyńska do melodii "Hej, sokoły". Na scenie do uczestników festynu zwrócili się zaproszeni goście: pan Łukasz Pabierowski - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, starosta powiatu zielonogórskiego pan Dariusz Wróblewski, burmistrz gminy Kargowa pan Jerzy Fabiś. Pan dyrektor Zbigniew Michalski wraz z koordynatorką projektu panią Ewą Herbik złożyli podziękowania zaprzyjaźnionym instytucjom. Podsumowano konkursy i wręczono nagrody.

Ważne zagadnienie segregowania odpadów i dbałości o środowisko uczniowie zaprezentowali w piosenkach: "Imieniny Ziemi" - klasa II c, pod kierunkiem pani Beaty Kozubskiej, "Poważna sprawa" - Julia Kaczmarek z klasy V, pod kierunkiem pana Rafała Urbanowicza, "Duszki, duszki leśne" - dzieci z oddziału Stokrotki pod opieką pani Dominiki Krzystek, oraz w  przedstawieniu "W Królestwie Odpadów" przygotowanym przez panią Beatę Ziarek i wykonanym przez uczniów klas IV - VI uczęszczających na lekcje etyki.

Eko-apel zakończył barwny pokaz mody ekologicznej w trzech odsłonach. Na wybiegu zaprezentowali się modele i modelki z klasy II b - z komentarzem opracowanym przez panią Annę Polaszyk-Czerw, z klasy V a - przygotowani przez panie: Grażynę Omieczyńską i Ewę Herbik oraz z II klasy gimnazjum.

Po tak szerokim działaniu pozostała pamiątka. Jest nią piękne drzewo - platan klonolistny, posadzony na szkolnym boisku. Wszyscy uczestnicy imprezy zgromadzili się przy nim i zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

Składamy serdeczne podziękowania dla: Gminy Kargowa, Nestle Polska S.A., Nadleśnictwa Babimost, Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość, Koła Łowieckiego "Dzik", państwa Małgorzaty i Marka Gągorowskich, pana Dariusza Szadkowskiego - za pomoc w realizacji Festynu Ekologicznego "Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz", nauczycieli i pracowników szkoły, gimnazjum i przedszkola, którzy włączyli się w organizację festynu, Rady Rodziców za ufundowanie baneru z logo festynu, pani Elżbiety Moder-Żukowskiej za oprawę fotograficzną imprezy, państwa Urszuli i Mateusza Kaczmarków za arkusze tektury na konkurs plastyczny.