Zakończylismy konkurs oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. W tym roku w klasach I - III oszczedzało 42 uczniów. Dziś na apelu posumowującym różne konkursy wszystkie dzieci, które oszczędzały w tym roku szkolnym, otrzymały upominki od Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

Nagradzana była systematycznośc wpłat i przodowała tu Zosia Dębska z II d, która najczęściej dokonywała wpłat. Najliczniej oszczędzająca klasą była II c, a zaraz za nią II d. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do oszczędzania w przyszłym roku. Opiekun SKO Beata Kozubska.

sko