Pogoda nie dopisała w ostatnim dniu roku szkolnego 2016/2017. Po nocnej burzy ochłodziło się i deszcz zmusił nas do zorganizowania uroczystego apelu w sali gimnastycznej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: pan burmistrz Jerzy Fabiś, przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Moder-Żukowska,ksiądz proboszcz Marek Pietkiewicz oraz licznie zgromadzeni Rodzice.

Wyróżniający się w wielu dziedzinach uczniowie klas IV - VI odebrali Nagrody Burmistrza, natomiast uczniowie klas I - VI osiągający najwyższe wyniki w nauce otrzymali z rąk dyrektora Zbigniewa Michalskiego i wychowawców świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Ten rok szkolny był wyjątkowy, ponieważ wskutek reformy oświaty uczniowie klasy szóstej nie pisali kwietniowego sprawdzianu i nie ukończyli szkoły, tylko otrzymali promocję do klasy siódmej.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom. Wszystkim zyczymy wspaniałych wakacji!