Uczniowie klas I - VII oraz klas II i III gimnazjum rozpoczęli rok szkolny 2017/2018 jako jedna społeczność szkolna. Podczas uroczystości, która odbyła się w hali sportowej przy budynku dawnego gimnazjum, pan dyrektor Zbigniew Michalski powitał pana burmistrza Jerzego Fabisia, panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Dębicką, panią przewodniczącą Rady Rodziców w klasach 0 - VII Elżbietę Moder-Żukowską, panią przewodniczącą Rady Rodziców w klasach gimnazjalnych Ewę Radom, rodziców, nauczycieli i uczniów.

Przedstawił czekające nas w ciągu najbliższych miesięcy zmiany. W wyniku reformy oświaty w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi i w przedszkolu, czyli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej uczyć się będzie 707 dzieci pod opieką 60 nauczycieli i 26 pracowników. I pan dyrektor, i zaproszeni goście życzyli życzyli uczniom i ich opiekunom spokojnego i pełnego sukcesów roku szkolnego.

i3

i2

inauguracja1