W dniu 28 września 2017 r. uczniowie klasy VII a i VII b wzięli udział w pogadance na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Prowadzący spotkanie kierownik Posterunku  Policji w Kargowej mł. asp. Jacek Dryło przedstawił młodzieży  konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem.

Położył nacisk na  szeroko pojętą przemoc rówieśniczą  i cyberprzemoc oraz wszelkie zachowania będące przejawem demoralizacji i podlegające odpowiedzialności prawnej, w tym uzależnienia i nierealizowanie obowiązku szkolnego.

Spotkanie zorganizowała Małgorzata Szadkowska.