W czerwcu minionego roku szkolnego podjęliśmy liczne działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z nich była zbiórka makulatury i elektrozłomu. Za zebrane i sprzedane surowce otrzymaliśmy 640 zł.

W czwartek 19 października 2017 r. w godz. 15:00 - 16:00 i w piątek 20 października 2017 r. w godz. 7:30 - 8:30 pragniemy powtórzyć tę akcję.

Na terenie szkoły przy ulicy Kościelnej odbędzie się kolejna zbiórka makulatury i ZSEE. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców zostaną przeznaczone na wyposażenie szkolnego ogródka dydaktycznego. Każdy uczeń, który dostarczy surowce, otrzyma pozytywną uwagę.

Zapraszamy do udziału w zbiórce uczniów i rodziców.