nurse1

prog4schools

lektury

Szkoły partnerskie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Rozpoczęła się realizacja projektów oświatowych: pt. „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie – poprawa  jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa” oraz „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa”. Wartość projektów to około 1,2 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie około 930 tysięcy złotych.

Celem projektów jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i poprawa standardu edukacji dzieci poprzez wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do zajęć. W budynkach:  przy ul. Szkolnej zmodernizowano pracownię do zajęć z technologii informacyjno – komunikacyjnych, przy ul. Kościelnej zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne: gabinety matematyczny, informatyczny i chemiczny. Projekty oferują uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w tym: zajęcia z rytmiki, matematyki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Realizacja projektów ma pomóc wyrównać poziom nauczania naszej szkole ze szkołami w dużych aglomeracjach miejskich. Nowoczesny sprzęt pozwoli wychowankom szkół z Gminy Kargowa na rozwój umiejętności interdyscyplinarnych i zdobywanie wiedzy z różnych gałęzi nauki. Projekt przewiduje dostosowanie  oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Kalendarz szkolny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Dokumenty

Archiwum

Warto przeczytać

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

W piątek, 16 października 2020 r. w naszej szkole miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W tym roku, w związku z panującą pandemią uczniowie każdej klasy oddzielnie udali się do sali gimnastycznej, gdzie byli pasowani.

Maciej Kozłowski – pamiętamy

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspominają Aktora i naszego Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który nie tylko nie zapomniał o mieście swego urodzenia i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra społeczności szkolnej.

Festyn Ekologiczny

27 września 2018 r. uczniowie klas I-III i oddziałów zerowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej uczestniczyli w Festynie Ekologicznym pod hasłem "Śmieci segregujemy – zdrowo żyjemy". Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów i ich rodziców w zakresie postępowania z odpadami.

Jak co roku 21 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły hucznie powitali wiosnę.

Powitanie wiosny 2019

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele naszej szkoły podjęli wiele działań związanych z tym wielkim narodowym świętem, a uczniowie aktywnie włączyli się w ich realizację.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole

Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia...

Jubileusz 70-lecia szkoły