prog4schools

lektury

Szkoły partnerskie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

Pragniemy poinformować, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.:Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 243 (122K,121M) dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kargowa kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację 620 godzin zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych w OWP w Kargowej i Smolnie Wielkim w okresie IX 2021r.-VI 2022r. Projekt również ma za zadanie podnieść kompetencje z zakresu realizacji  zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego (4K) z terenu Gminy Kargowa w IX 2021.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.
  2. Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji zajęć dodatkowych.
  3. Doskonalenie umiejętności, rozwój kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kargowa.

Wartość projektu: 118 723,31

Dofinansowanie projektu z UE: 100 914,81

 

Kalendarz szkolny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konkursy szkolne

Dokumenty

Archiwum

Warto przeczytać

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

W piątek, 16 października 2020 r. w naszej szkole miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W tym roku, w związku z panującą pandemią uczniowie każdej klasy oddzielnie udali się do sali gimnastycznej, gdzie byli pasowani.

Maciej Kozłowski – pamiętamy

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspominają Aktora i naszego Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który nie tylko nie zapomniał o mieście swego urodzenia i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra społeczności szkolnej.

Festyn Ekologiczny

27 września 2018 r. uczniowie klas I-III i oddziałów zerowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej uczestniczyli w Festynie Ekologicznym pod hasłem "Śmieci segregujemy – zdrowo żyjemy". Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów i ich rodziców w zakresie postępowania z odpadami.

Jak co roku 21 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły hucznie powitali wiosnę.

Powitanie wiosny 2019

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele naszej szkoły podjęli wiele działań związanych z tym wielkim narodowym świętem, a uczniowie aktywnie włączyli się w ich realizację.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole

Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia...

Jubileusz 70-lecia szkoły