prog4schools

lektury

Szkoły partnerskie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

W związku z zakończeniem roku szkolnego Dyrektor ZSP w Kargowej składa serdeczne podziękowania za całoroczną pracę wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom. Szczególnie dziękuje za wysiłek włożony w nauczanie zdalne.

W roku szkolnym 2019/2020 część uczniów osiągająca szczególnie wysokie wyniki w nauce otrzymała nagrodę Burmistrza Kargowej oraz stypendium Dyrektora Szkoły.

Nagrodę Burmistrza otrzymały uczennice: Dorota Kozak z klasy 5a, Magdalena Grzelecka z klasy 6b i Oliwia Krzystek z klasy 8b.

Rok szkolny 2019/2020 zdecydowanie różnił się od poprzednich. Od marca nie uczono się w szkole tylko w domu. Egzaminy klas ósmych  odbyły się dopiero w czerwcu. Nie zrealizowano zaplanowanych wycieczek, imprez i spotkań. Również zakończenie roku szkolnego było inne niż zwykle.Ale dla każdego ucznia klasy ósmej stannowiło uwieńczenie trudu wielu miesięcy nauki.

Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorem - Państwowa Inspekcja Pracy.

59 uczniów klas VIII naszej szkoły przystąpiło w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego lub niemieckiego. Dla większości z nich było to pierwsze po trzymiesięcznym zawieszeniu tradycyjnych zajęć szkolnych spotkanie z kolegami, wychowawcami i nauczycielami.

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspominają Aktora i naszego Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który nie tylko nie zapomniał o mieście swego urodzenia i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra społeczności szkolnej.

Do projektu przystąpiły setki placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Projekt miał na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, współpracę nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

W dniu 12 marca 2020r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kargowej podpisano umowę na realizację projektu „Edukacja przedszkolna- edukacją przyszłości”. Projekt ten o wartości 447037zł przewiduje wyremontowanie i wyposażenie jednej z sal przedszkolnych, przeszkolenie personelu przedszkolnego oraz realizację dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

Kalendarz szkolny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konkursy szkolne

Dokumenty

Archiwum

Warto przeczytać

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

W piątek, 16 października 2020 r. w naszej szkole miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W tym roku, w związku z panującą pandemią uczniowie każdej klasy oddzielnie udali się do sali gimnastycznej, gdzie byli pasowani.

Maciej Kozłowski – pamiętamy

11 maja 2020 r. mija dziesięć lat od śmierci Macieja Kozłowskiego. Pracownicy i starsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kargowej z wdzięcznością wspominają Aktora i naszego Przyjaciela. Młodszym przybliżamy sylwetkę niezwykłego człowieka, który nie tylko nie zapomniał o mieście swego urodzenia i pierwszych lat życia, ale zrobił tak wiele dla dobra społeczności szkolnej.

Festyn Ekologiczny

27 września 2018 r. uczniowie klas I-III i oddziałów zerowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej uczestniczyli w Festynie Ekologicznym pod hasłem "Śmieci segregujemy – zdrowo żyjemy". Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów i ich rodziców w zakresie postępowania z odpadami.

Jak co roku 21 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły hucznie powitali wiosnę.

Powitanie wiosny 2019

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele naszej szkoły podjęli wiele działań związanych z tym wielkim narodowym świętem, a uczniowie aktywnie włączyli się w ich realizację.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole

Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia...

Jubileusz 70-lecia szkoły