zerowka4

Dnia 29 września 2017 r. dzieci z oddziałów zerowych i dwie grupy przedszkolne uczestniczyły w konkursie „Chcemy żyć zdrowo i bezpiecznie” zorganizowanym przez panią Teresę Makowiak i panią Dominikę Krzystek.

Zdobyte do tej pory wiadomości o bezpieczeństwie i zdrowym odżywianiu dzieci wykorzystały podczas rozwiązywania krzyżówek, zagadek i innych ciekawych zadań.