radarodzicow1

Rozliczenie za rok szkolny  2015/2016

 

pozostałość z poprzedniego roku   1 894,56 zł
razem wpłaty od rodziców gotówka   6 352,00 zł
pozostałe wpływy   3 094,00 zł
suma wpłat 11 340,56 zł
   
suma wydatków   8 183,61 zł
   
pozostała kwota  3 182,05 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki - szczegółowe rozliczenie:  excel

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

baner vulcan 2