radarodzicow1

Dnia 27.09.2016r. odbyło się zebranie Rady Rodziców klas I-VI Szkoły Podstawowej.

Podczas spotkania dokonano wyboru Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2016/2017. W skład nowej Rady Rodziców wchodzą:

  • Elżbieta Moder – Żukowska – przewodnicząca
  • Anna Maciejewska - zastępca przewodniczącej
  • Magdalena Kaim – skarbnik
  • Natasza Janiak - protokolant

Zdecydowano, iż składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17 pozostanie na niezmienionym poziomie tj. 2 zł od dziecka na miesiąc. Wpłat na fundusz Rady Rodziców należy dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców lub przekazywać skarbnikowi Rady Rodziców – pani Magdalenie Kaim. Nie ma możliwości dokonywania wpłat za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

Na zebraniu omówiono również plan imprez oraz konkursów na obecny rok szkolny, których współorganizatorem jest Rada Rodziców.

Rada Rodziców

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

baner vulcan 2