radarodzicow1

Rada Rodziców zwróciła się do Oddziału NFZ w Zielonej Górze z pytaniem o zakres podstawowej opieki medycznej świadczonej przez pielegniarkę środowiskową w szkole podstawowej.

 Poniżej pismo Rady Rodziców oraz odpowiedź Funduszu.

 

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

konkursy2

baner vulcan 2