radarodzicow1

Dnia 11.05.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców klas I-VI.

Podczas spotkania omówiono plan imprez szkolnych związanych z obchodami Dnia Dziecka (01.VI) oraz Festynem Ekologicznym (06.VI), a także sprawy organizacyjne dotyczące m.in. sprzątania korytarzy, otwierania okien w salach lekcyjnych i na korytarzach oraz estetyki łącznika i ciągów komunikacyjnych.

Poruszono również temat pielęgniarki szkolnej – przedstawiciele Rady Rodziców przedstawili pismo z Lubuskiego OW NFZ na ten temat. Ponadto, w związku z wejściem w życie reformy edukacyjnej, omówiono zakończenie roku szkolnego oraz organizację pracy na przyszły rok szkolny. Na koniec przypomniano o potrzebie zmiany regulaminu nagrody burmistrza – zmiana ma być wprowadzona od przyszłego roku szkolnego. 

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

konkursy2

baner vulcan 2