radarodzicow1

Dnia 19.09.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców uczniów klas 0-VII Szkoły Podstawowej w Kargowej oraz klas II i III gimnazjum. Podczas spotkania dokonano wyboru Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018. W skład nowej Rady Rodziców wchodzą:

  • Elżbieta Moder – Żukowska – przewodnicząca
  • Ewelina Kliks - zastępca przewodniczącej
  • Magdalena Kaim – skarbnik
  • Natasza Janiak - protokolant

Zdecydowano, iż składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18 pozostanie na niezmienionym poziomie tj. 2 zł od dziecka na miesiąc (20 zł rocznie). Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać w okresach półrocznych, jednak nie później niż do końca kwietnia 2018r., bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców lub skarbnikowi Rady Rodziców – pani Magdalenie Kaim. Nie ma możliwości dokonywania wpłat za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

Zdecydowano również, iż klasy II i III gimnazjum będą posiadały własny budżet składający się ze składek rodziców klas gimnazjalnych. Składki będzie można wpłacać jedynie gotówką do pani Ewy Radom. Dotychczas istniejące konto Rady Rodziców gimnazjum zostanie zamknięte.

Ponadto omówiono plan imprez szkolnych oraz konkursów na aktualny rok szkolny, które będą dofinansowywane ze środków Rady Rodziców. Zapoznano się również z zakresem zmian w regulaminie konkursu o Nagrodę Burmistrza. Zmiany te zostaną uchwalone przez Radę Miasta w najbliższym możliwym terminie i będą obowiązywały od tego roku szkolnego.

Rada Rodziców

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

konkursy2

baner vulcan 2