radarodzicow1

Dnia 27.10.2021r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Wg listy obecności przybyło 32 osoby w tym Dyr. Zbigniew Michalski.

Główne sprawy, które zostały poruszone:

  • Zmiana wysokości składki na 4zł. mies./dziecko
  • Parking – wyrównanie terenu od strony Dino, skierować pismo do Burmistrza, teren kościelny – do Proboszcza wniosek
  • Apteczka 2 szkoły – zakup artykułów higienicznych z Rady Rodziców, dzieci będą mogły podejść do nauczyciela po środki higieniczne i wziąć w razie potrzeby np. podpaskę
  • Jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji
  • Plan lekcji – brak możliwości, aby wf był na końcu – wyjaśnione szczegółowo przez p. E. Ignatowską
  • Agresja w szkole, ubiór, wygląd – prośba o reagowanie równo bez względu na płeć. Tolerowanie „inności” naszych dzieci przez nauczycieli i całą społeczność. Wzmacnianie u dzieci pozytywnych bodźców. Propozycja nagród za najlepsze zachowanie dla całej klasy. Złe szkody wyrządzone w szkole i na jej terenie powinny być eliminowane natychmiast i wyciągane konsekwencje.
  • Informacja dla rodziców uczniów zerówki i przypomnienie o zakazie wjazdu samochodem na teren szkoły, zagraża to bezpieczeństwu wszystkich dzieci, młodszych i starszych
  • Propozycja zakupu 4 szt. skrzynek na wiadomości od uczniów. Uczniowie będą mogli anonimowo wrzucać swoje pozytywne i negatywne myśli na różne tematy.

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

baner vulcan 2