seventy 2Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia, ale przygotowania do nich znacznie wcześniej. Uczniowie ozdobili Jubilatkę kilkudziesięcioma siedemdziesiątkami – były to prace plastyczne wykonane różnymi technikami pod kierunkiem pani Elżbiety Janik. W formie literackiej i plastycznej dzieci wyrażały też swoje odczucia na temat: „Szkoła – miejsce, które lubię”. Najbardziej udane dzieła wyeksponowano na gazetkach na terenie całej szkoły. Nauczyciele obecnie pracujący oraz emerytowani: byli dyrektorzy szkoły pani  Brygida Wróblewska i pan Janusz Baszyński, przy ogromnym zaangażowaniu pracowników obsługi, przygotowali wystawy starych kronik, fotografii, dyplomów, pomocy dydaktycznych i pamiątek, objęte wspólnym hasłem „70 lat Szkoły Podstawowej w Kargowej”. Mogliśmy je oglądać na łączniku, sali gimnastycznej, korytarzu budynku C. Wydano też „Gazetę Jubileuszową”. Dzięki dekoracyjnym zasłonom oraz obszernej scenie – projekt i wykonanie: pani Marlena Żachowska-Jaskulska, pani Katarzyna Majdan i pani Elżbieta Janik – sala gimnastyczna przeobraziła się w piękną aulę dla ponad 300 widzów. W klasach na parterze budynku C nauczycielki klas I – III urządziły „kawiarenki” dla gości.


24 kwietnia urodziny szkoły świętowali wszyscy uczniowie klas 0 – VI z wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Rano zebrali się w saligimnastycznej, by wziąć udział w uroczystości z udziałem pana burmistrza Jerzego Fabisia. Obchody jubileuszu rozpoczął dźwięk siedemdziesięciu dzwonków na siedemdziesiąte urodziny szkoły. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przebiegli z nimi przed zebranymi – tak zaprezentowano część kolekcji pana Mariana Łysakowskiego. Uczniowie klas I – VI oraz członkowie grup tanecznych z Gminnego Centrum Kultury w Kargowej przedstawili program artystyczny, przygotowany przez panią Monikę Milczyńską i panią Beatę Ziarek oraz panie Teresę Glapińską, Annę Bakalarek i Annę Szczeszek. Duszek Karguszek i towarzyszące mu dzieci opowiedziały, zaśpiewały i „zatańczyły” historię Szkoły Podstawowej w Kargowej. Po uroczystości uczniowie zwiedzali okolicznościowe wystawy i mieli okazję wysłuchać prelekcji kolekcjonera dzwonków.

Drugi dzień obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Świętego Wojciecha. Stamtąd za pocztami sztandarowymi Szkoły Podstawowej im. kpt. Więckowskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zebrani goście, nauczyciele, pracownicy, uczniowie przeszli do budynku szkoły. Spotkania po latach, rozmowy z dawno niewidzianymi nauczycielami i uczniami wywołały wiele wzruszeń. Wspominano również tych nauczycieli i pracowników szkoły, którzy już odeszli – uczczono ich minutą ciszy, a poprzedniego dnia na ich grobach delegacje nauczycieli złożyły kwiaty. W przemówieniach pani dyrektor Anny Ptak, pana burmistrza Jerzego Fabisia, pana starosty powiatu zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego oraz innych gości podkreślano niezwykłą rolę, jaką odgrywa szkoła. Nie jest ona tylko budynkiem czy instytucją, ale zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i pracowników, którzy oddali jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce.  Wiele pochwał zebrał program artystyczny zaprezentowany po raz drugi przez uczniów i absolwentów szkoły.

Przybyła również delegacja z Niemiec – uczestnicy Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. Główne działanie projektu, koordynowanego przez panią Danutę Wróblewską, opierało się na spotkaniu nauczycieli i rodziców z Kargowej i Schulzendorf, podczas którego omówiono systemy edukacji Polski i Niemiec. Zaprezentowano 70-letnią historię szkół w Kargowej i Schulzendorf, ilustrowaną fotografiami, które znalazły się w publikacji polsko-niemieckiej „Historia powojennej oświaty w Gminie Kargowa i Gminie Schulzendorf”. Uczestnicy projektu zwiedzali wystawy zdjęć, materiałów archiwalnych i pomocy dydaktycznych polskich i niemieckich. Zwiedzali też szkoły na terenie gminy. W czasie nieformalnego spotkania wymieniali doświadczenia i wspominali swoje lata szkolne.

Publikacja „Historia powojennej oświaty w Gminie Kargowa i Gminie Schulzendorf” jest dostępna dla zainteresowanych w kargowskiej Mediatece.

W ciągu siedemdziesięciu lat istnienia w Szkole Podstawowej w Kargowej pracowało ponad 170 nauczycieli i 10 księży, kierowało nią 10 dyrektorów – najdłużej tę funkcję sprawował pan Edward Rabiega – a jej mury opuściło prawie 4700 absolwentów. Szkoła zmieniała swoją siedzibę, nazwę, wygląd, system i program nauczania. Zawsze była świadkiem historii pisanej przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół.

W roku jubileuszowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje 18 oddziałów szkolnych, do których uczęszcza 364 uczniów, oraz 8 oddziałów przedszkolnych dla 181 dzieci. Pracuje w nim 42 nauczycieli i 17 pracowników niepedagogicznych.

Podczas nadzwyczaj udanego spotkania świętujący 70-lecie goście, pracownicy i uczniowie usłyszeli skierowane pod adresem Jubilatki życzenia wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy. Z pewnością podpiszą się pod słowami pani dyrektor Anny Ptak: „To, co najlepsze i najpiękniejsze, jest jeszcze przed nami!”

Kalendarz szkolny

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dokumenty

Archiwum

Warto przeczytać

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości na holu głównym szkoły odbył się apel przygotowany przez klasę 3 b z wychowawczynią Beatą Kozubską.

Sztafetowe Biegi Przełajowe

W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 12 października 2023 r. w Babimoście odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Nasza szkoła wystawiła dwie drużyny chłopców i jedną dziewcząt.

Pożegnanie ósmoklasistów

Dnia 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 uczniów klas ósmych. W uroczystości wzięli udział tegoroczni absolwenci, grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście.

Jak co roku 21 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły hucznie powitali wiosnę.

Powitanie wiosny 2019

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele naszej szkoły podjęli wiele działań związanych z tym wielkim narodowym świętem, a uczniowie aktywnie włączyli się w ich realizację.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole

Nasza szkoła obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 24 kwietnia...

Jubileusz 70-lecia szkoły