zerowka4

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II ekologiczna

Do projektu przystąpiło ponad 8000 nauczycieli z całej Polski i szkół polonijnych na świecie (m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Litwie, Irlandii) Projekt objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W naszej szkole realizuje go pani Maja Wasilewska z klasą III a.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Autorką projektu jest Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

read with class 640x480

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

czytam 640x480

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

Maja Wasilewska Czytam z klasa Modul III 1

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

Maja Wasilewska Certyfikat Nauczyciela    Maja Wasilewska Dyplom Ucznia 1  Certyfikat Kl3a