zerowka4

W ramach akcji "Sprzątamy dla Polski", która odbyła się 4 października, dzieci z zerówek uporządkowały teren wokół szkoły.
Ta ogólnopolska akcja to inicjatywa, która ma na celu zachęcenie dzieci do dbania o czystość w swoim środowisku . Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.