radarodzicow1

Dnia 19.09.2018 odbyło się zebranie Rady Rodziców wraz z gronem pedagogicznym. Bardzo dziękuję za dużą frekwencję!!! Im więcej zaangażowanych rodziców, tym łatwiej jest podzielić „pracę” i obowiązki a także podejmować decyzje, które zapadają.

Oto podsumowanie:

1.Skład Rady Rodziców:

Ewa Radom – przewodnicząca RR gimnazjum.

Elżbieta Moder-Żukowska – przewodnicząca SP

Magdalena Olczyk –z-ca przewodniczącej

Magdalena Kaim - skarbnik

2.Nagroda Burmistrza i Dyrektora szkoły – zajdą pewne zmiany, które jak tylko zostaną potwierdzone na dokumentach powinny znaleźć się na stronie internetowej. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej, aby uczniowie wiedzieli o co walczyć!!!

3. Wobec powyższego uczniowie, którzy otrzymają nagrody w/w nie otrzymają już nagrody od Rady Rodziców. Bez obaw, pieniądze zostaną wykorzystane dla pozostałych dzieci, które czynnie biorą udział w życiu szkoły.

4.Konkurs na frekwencję powraca! Bardzo się cieszymy, że dzieci chętnie biorą w nim udział. Docenimy to. (liczony od października)

5.Powraca temat „woda - dostępna w szkole”. Opinie są bardzo podzielone. Poprzez dowożenie przez rodziców zgrzewek i przechowywania ich w szafkach, do korzystania z wody w klasach. A każdemu chce się pić, szczególnie po zajęciach fizycznych! I dobrze, bo to tylko świadczy, że uczniowie sumiennie ćwiczą, ale gdzie ta woda…?

6.Ogródek szkolny istnieje! Naprawdę! Dofinansujemy jeszcze ziemię, której należy dowieść więcej. Korzystamy z okazji DZIĘKUJEMY uczniom i nauczycielom za zaangażowanie ? ?

7.Ubezpieczenie – Firma Gothaer, ponawiamy informację, iż z każdym problemem z dokumentacją, przesyłaniem jej, pytaniami o wypłacalność proszę kierować do Agenta Ubezpieczalni (Tel.dostępny w sekretariacie). Pani Kasia z Agencji pomoże, nie wygoni nikogo.

8.Pojawił się pomysł założenia strony na FB Rady Rodziców, tylko czy mamy na tyle kultury i powagi, aby nie tylko wylewać swoje żale? Zależy nam przede wszystkim, aby dzielić się problemami i dyskutować. A także przyjmować pochwały. Bo któż ich nie lubi?

9.Status szkoły – nie zmieniony, lecz egzekwowany. Podsumuję tak: proszę, aby to nie dzieci, ale ich rodzice przyglądali się dzieciom jak wyglądają wychodząc do szkoły.

10.Akcja budżet obywatelski – zapraszamy do głosowania. Miasteczko ruchu drogowego.

11. Uzgodnienie dni wolnych 2018/2019.

 

Zestawienie wydatków za rok szkolny 2017/18      

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

baner vulcan 2