Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kargowej

 

                      

Aneks do statutu dotyczący nauczania zdalnego pdf
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Kargowej
 
 pdf
 Regulamin przyznawania stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kargowej
 pdf
 

Karta pracy  zdalnej

 

 Word icon