radarodzicow1

Dnia 27.10.2021r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Wg listy obecności przybyło 32 osoby w tym Dyr. Zbigniew Michalski.

Główne sprawy, które zostały poruszone:

Dnia 19.09.2018 odbyło się zebranie Rady Rodziców wraz z gronem pedagogicznym. Bardzo dziękuję za dużą frekwencję!!! Im więcej zaangażowanych rodziców, tym łatwiej jest podzielić „pracę” i obowiązki a także podejmować decyzje, które zapadają.

Oto podsumowanie:

1.Skład Rady Rodziców:

Ewa Radom – przewodnicząca RR gimnazjum.

Elżbieta Moder-Żukowska – przewodnicząca SP

Magdalena Olczyk –z-ca przewodniczącej

Magdalena Kaim - skarbnik

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

baner vulcan 2