EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ODDZIAŁ

WYCHOWAWCA

1A

Elżbieta Pietek

1B

Maria Małycha

1C

Alicja Chełska

2A

Dominika Krzystek

2B

Urszula Poniedziałek

2C

Katarzyna Janik

3A

Monika Lisowska

3B

Beata Kozubska

3C

Eulalia Konwa

KLASY IV-VIII

ODDZIAŁ

WYCHOWAWCA

4A

Rafał Urbanowicz

4B

Monika Milczyńska

4C

Elżbieta Grabsztunowicz

5A

Sławomir Molenda

5B

Paulina Hirt

5C

Anna Dulat

6A

Anna Stróżyk

6B

Krzysztof Dziuba

6C

Monika Pokorska

7A

Małgorzata Rajewska

7B

Izabela Juchno

7C

Izabela Lewkowicz-Dziuba

8A

Dariusz Budzik