Strona redagowana przez logopedę Ewę Barczewską

Spis treści:

1.Ćwiczenia na wstępnym etapie terapii logopedycznej:

2. Scenariusze zabaw i zajęć logopedycznych

Przedstawiam scenariusze zabaw logopedycznych, które można prowadzić w warunkach domowych ze swoim dzieckiem.

Celem zajęć logopedycznych jest głównie kształtowanie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego i konstruowanie wypowiedzi. Scenariusze zawierają ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, ortofoniczne oraz ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz pamięci i uwagi. Prezentowane zabawy logopedyczne służą utrwalaniu i automatyzacji poprawnej wymowy głosek. Popularyzują również utwory poetów polskich. Aby dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły, ćwiczenia stanowią formę zabawy.

Przedstawione scenariusze zawierają ćwiczenia przygotowujące do wywołania głosek oraz ćwiczenia utrwalające m.in. głoski szumiące, syczące, głoski [r], [k] i [g]. Przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku przedszkolnych.

Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starszych

Prezentowane ćwiczenia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej służą nie tylko utrwalaniu i automatyzacji poprawnej wymowy głosek. Dzięki ich stosowaniu można również uczyć stosowania poprawnych form gramatycznych, utrwalać pisownię zgodną z zasadami ortografii, doskonalić umiejętności dziecka w zakresie edukacji matematycznej oraz popularyzować utwory poetów polskich.

Przedstawione scenariusze zawierają ćwiczenia utrwalające m.in. głoski szumiące, syczące i  głoskę [r]. Przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i starszych klas.

Proponowane przeze mnie zestawy ćwiczeń logopedycznych i scenariusze zajęć powstały na podstawie mojej kilkunastoletniej praktyki logopedycznej oraz fachowej literatury metodycznej. Ciekawe przykłady zabaw i ćwiczeń zaczerpnęłam również z materiałów umieszczonych na stronach internetowych. Teksty niektórych ćwiczeń, zagadek, wierszyków zostały zasięgnięte z czasopism dla dzieci.

Zachęcam do skorzystania z zabaw słownych, łamigłówek  i innych zabaw logicznych umieszczonych na internetowych portalach edukacyjnych,m.in.:pisupisu.pl i matzoo.pl. Zabawy te w bardzo przystępny sposób nie tylko kształtują poprawną wymowę dziecka, ale również  stymulują inne procesy myślowe, takie jak: spostrzegawczość, uwagę, koncentrację, pamięć słuchową i  wzrokową.