zerowka4

Nadeszła chwila, kiedy trzeba się rozstać z oddziałami przedszkolnymi i pomyśleć o nauce w I klasie.

12 czerwca 2017 roku dzieci z grup Krasnale i Stokrotki udały się do Jaromierza Starego, na zaproszenie Michała Wielanda i jego rodziców.

Rozbudzanie uczucia przywiązania do najbliższych i uczenie wzajemnego szacunku może odbywac się w różny sposób. 26 maja 2017 roku dzieci z grup: Stokrotki, Krasnale i Biedronki miały okazję do wspólnej zabawy z rodzicami i świętowania z okazji zorganizowanego w Chwalimiu (na placu przed salą wiejską) Dnia Rodziny.

29 maja 2017 r. dzieci z oddziału Krasnale gościły młodszych kolegów i koleżanki z Przedszkola. Wszyskich zaproszono do wspólnego zajęcia, podczas którego rozmawiano o wakacyjnych marzeniach dzieci i przeliczano papierowe okręciki, umieszczone na rysunkach przedstawiających morze.

24 maja 2017 roku grupy Stokrotki i Krasnale pod opieką pań: Dominiki Krzystek, Teresy Makowiak i Katarzyny Barczewskiej udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej na spotkanie z ratownikiem medycznym.