Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kargowej