Rada Samorządu Uczniowskiego

                 przew                

                z ca            

Rozalia Rysman

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Kaja Pajcz

 Zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

 su1

 Członkowie Samorządu Uczniowskiego z klas IV

su2

 Członkowie Samorządu Uczniowskiego z klas V

 

su3

Członkowie Samorządu Uczniowskiego z klas VI

 

Poczet Sztandarowy

poczet

                                                                                        Julia Karman, Jakub Mania, Wanesa Woźniak