Rada Samorządu Uczniowskiego

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  

 

 Dominika Karacz  

                       

Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Eliza Krzemińska

Martyna Wochal

Hanna Gągorowska

Opiekunowie samorządu 

Monika Milczyńska

Poczet Sztandarowy

poczet

 Julia Karman, Jakub Mania, Wanesa Woźniak

Plan pracy SU

 • przygotowywanie uroczystych apeli
 • opieka nad pocztem sztandarowym
 • organizacja uroczystości szkolnych
 • inne okolicznościowe imprezy szkolne (Andrzejki, Dzień Misia, Mikołajki, Walentynki, Święto Wiosny)
 • organizowanie festynów i imprez rozrywkowych (Dzień Dziecka, dyskoteki, zabawy karnawałowe)
 • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych
 • organizacja wycieczek dydaktycznych i rekreacyjnych
 • dbanie o wystrój i estetyczne wyposażenie klas (konkursy plastyczne)
 • przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet lub sond poświęconych bieżącym sprawom szkoły
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w środowisku lokalnym