Rada Samorządu Uczniowskiego

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  

 

 Aleksandra Rysman 

                       

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Jaśmin Odrobny

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Karolina Karacz

Urszula Janiak

Jakub Radom

Opiekunowie samorządu 

Hanna Nowacka, Anna Dulat

Poczet Sztandarowy

poczet

 Julia Karman, Jakub Mania, Wanesa Woźniak

Plan pracy SU

 • przygotowywanie uroczystych apeli
 • opieka nad pocztem sztandarowym
 • organizacja uroczystości szkolnych
 • inne okolicznościowe imprezy szkolne (Andrzejki, Dzień Misia, Mikołajki, Walentynki, Święto Wiosny)
 • organizowanie festynów i imprez rozrywkowych (Dzień Dziecka, dyskoteki, zabawy karnawałowe)
 • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych
 • organizacja wycieczek dydaktycznych i rekreacyjnych
 • dbanie o wystrój i estetyczne wyposażenie klas (konkursy plastyczne)
 • przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet lub sond poświęconych bieżącym sprawom szkoły
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w środowisku lokalnym