Rada Samorządu Uczniowskiego

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

 przewSU

 Hubert Nowak   

                       

Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Gabriela Pietruszyńska

Jakub Radom

Urszula Janiak

Opiekunowie samorządu 

Monika Milczyńska

Beata Molenda

Poczet Sztandarowy

poczet

 Julia Karman, Jakub Mania, Wanesa Woźniak

Plan pracy SU

 • przygotowywanie uroczystych apeli
 • opieka nad pocztem sztandarowym
 • organizacja uroczystości szkolnych
 • inne okolicznościowe imprezy szkolne (Andrzejki, Dzień Misia, Mikołajki, Walentynki, Święto Wiosny)
 • organizowanie festynów i imprez rozrywkowych (Dzień Dziecka, dyskoteki, zabawy karnawałowe)
 • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych
 • organizacja wycieczek dydaktycznych i rekreacyjnych
 • dbanie o wystrój i estetyczne wyposażenie klas (konkursy plastyczne)
 • przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet lub sond poświęconych bieżącym sprawom szkoły
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w środowisku lokalnym