radarodzicow1

Dnia 19.09.2018 odbyło się zebranie Rady Rodziców wraz z gronem pedagogicznym. Bardzo dziękuję za dużą frekwencję!!! Im więcej zaangażowanych rodziców, tym łatwiej jest podzielić „pracę” i obowiązki a także podejmować decyzje, które zapadają.

Oto podsumowanie:

1.Skład Rady Rodziców:

Ewa Radom – przewodnicząca RR gimnazjum.

Elżbieta Moder-Żukowska – przewodnicząca SP

Magdalena Olczyk –z-ca przewodniczącej

Magdalena Kaim - skarbnik

Dnia 19.09.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców uczniów klas 0-VII Szkoły Podstawowej w Kargowej oraz klas II i III gimnazjum. Podczas spotkania dokonano wyboru Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018. W skład nowej Rady Rodziców wchodzą:

Dnia 11.05.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców klas I-VI.

Podczas spotkania omówiono plan imprez szkolnych związanych z obchodami Dnia Dziecka (01.VI) oraz Festynem Ekologicznym (06.VI), a także sprawy organizacyjne dotyczące m.in. sprzątania korytarzy, otwierania okien w salach lekcyjnych i na korytarzach oraz estetyki łącznika i ciągów komunikacyjnych.

Konto do wpłat

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 istnieje możliwość regulowania składki na Radę Rodziców na rachunek bankowy.

W tytule jedynie proszę o wpis jakiej klasy dotyczy zapłata.

Jednocześnie nadal można  dokonywać wpłat bezpośrednio u mnie (tel. dostępny w sekretariacie szkoły).

Codziennie rano jestem pod klasą C13.

Nr rachunku bankowego:

96 9673 0007 0021 0208 0132 0001

BS Kożuchów o/Kargowa

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kargowej

Magdalena Kaim

Skarbnik Rady Rodziców

konkursy2

baner vulcan 2