zerowka4

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wśród zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych. W związku z tym już we wrześniu organizowane są zajęcia, na których 5- i 6-latki dowiadują się, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak dbać o zdrowie itp.

Wizyta ratownika medycznego, która miała miejsce 19 września 2019 r., pomogła dzieciom usystematyzować zdobytą do tej pory wiedzę z tego zakresu. Dzieci mogły zobaczyć, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, utrwalić numery telefonów alarmowych, zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu ratownika.